Carrefoursa (#CRFSA)

Carrefoursa eksi özsermayesini artıya geçirmek ve borca batıklıktan kurtulmak için eşzamanlı sermaye azaltımı ve artırımı işlemi yapacak
Carrefoursa (#CRFSA) eşzamanlı sermaye azaltımı ve artırımı yapacağını açıkladıktan sonra hisseleri 7 liradan 15 liraya fırladı. Hem de birkaç hafta içerisinde. Şirketin sermaye ile ilgiil atacağı adımlar ise şöyle açıklandı: “26.08.2020 tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulan Yönetim Kurulu kararına istinaden; Şirketimizin 700.000.000,00 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 595.755.646,04 TL tutarında azaltılarak 104.244.353,96 TL’ye düşürülmesine ve bu sermaye azaltımı ile eşzamanlı olarak 1 TL nominal değerli 100 adet pay için 17 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 23.529.411,76 TL tutarda sermaye artırımı yapılarak çıkarılmış sermayenin 127.773.765,72 TL’ye artırılmasına ve Şirketimiz esas sözleşmesinin ”Sermaye” başlıklı 6’ncı maddesinin tadiline ilişkin olarak bugün (14.09.2020) Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmuştur.”

Bu arada Fransızlar sermaye artırımına katılmayacaklarını açıkladı. Mali yapısı oldukça sıkıntılı olan ve hisselerin defter değeri eksi olan şirketin borsada 10 milyar lirayı aşan piyasa değerine ulaşması oldukça ilginç! İktisadi olarak açıklanamayacak bu tablo karşısında özellikle borsaya yeni giren yatırımcıların dikkatli olması öneriliyor. Son dönemde birçok hisse sert bir şekilde yükseldikten sonra taban taban düşerek küçük yatırımcılara satış fırsatı vermeden dip fiyatlara geriliyor!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir