Ekonomik Takvim

02:01 GBP Rightmove Ev Fiyat Endeksi (Aylık) -0,2%
02:50 JPY Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (1. Çeyrek) -4,6% -7,1%
02:50 JPY Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (1. Çeyrek) -1,2% -1,8%
02:50 JPY Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) Sermaye Giderleri (çeyreklik) (1. Çeyrek) -1,5% -4,6%
02:50 JPY Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) Dış Talep (çeyreklik) (1. Çeyrek) 0,3% 0,5%
02:50 JPY Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) Fiyat Endeksi (Yıllık) 1,2%
02:50 JPY Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) Bireysel Tüketim (çeyreklik) (1. Çeyrek) -1,6% -2,8%
03:30 SGD Petrol Dışı İhracatlar (Yıllık) (Nis) -5,00% 17,60%
03:30 SGD Petrol Dışı İhracatlar (Aylık) (Nis) 12,80%
03:30 SGD Ticaret Dengesi 3,180B
04:30 CNY Konut Fiyatları (Yıllık) (Nis) 5,3%
07:30 JPY Üçüncül Sanayi Faaliyet Endeksi (Aylık) -0,5%
08:30 GBP GBP/USD Endeksi 46,4%
08:30 USD Altın Endeksi 51,3%
08:30 USD S&P 500 Endeksi 30,1%
08:30 CAD USD/CAD Endeksi 55,8%
08:30 CHF USD/CHF Endeksi 47,6%
08:30 AUD AUD/USD Endeksi 40,4%
08:30 JPY USD/JPY Endeksi 46,3%
08:30 NZD NZD/USD Endeksi 46,2%
08:30 EUR EUR/USD Endeksi 63,2%
12:00 AED M3 Para Kaynağı (Yıllık) 5,00%
12:00 AED Özel Krediler (Yıllık) 5,60%
16:00 EUR Fransa 12 Aylık Sabit Faizli Hazine Bono (BTF) İhalesi -0,496%
16:00 EUR Fransa 3 Aylık Sabit Faizli Hazine Bono (BTF) İhalesi -0,549%
16:00 EUR Fransa 6 Aylık Sabit Faizli Hazine Bono (BTF) İhalesi -0,505%
17:00 USD NAHB Konut Piyasası İndeksi (May) 33 30
18:30 USD 3 Aylık Hazine Bonosu İhalesi 0,125%
18:30 USD 6 Aylık Bono İhalesi 0,155%
19 Mayıs 2020, Salı
Tüm Gün Tatil Türkiye – Atatürk`ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
01:45 NZD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Girişi (çeyreklik) (1. Çeyrek) 0,1%
01:45 NZD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Çıkışı (çeyreklik) (1. Çeyrek) 0,4%
04:30 AUD Konut Kredileri (Aylık) -2,0%
04:30 AUD Konut Yatırım Finansmanı (Aylık) -1,9%
04:30 AUD Para Politikası Toplantı Tutanakları
06:00 NZD Yeni Zelanda Merkez Bankası (RBNZ) Dış Ülke Varlıkları (Nis) 46,40%
07:30 JPY Kapasite Kullanım Oranı (KKO) (Aylık) (Mar) -1,8%
07:30 JPY Sanayi Üretimi (Aylık) (Mar) -3,7% -0,3%
09:00 GBP İkramiyeler Hariç Ortalama Gelirler (Mar) 2,6% 2,9%
09:00 GBP Ortalama Gelir Endeksi + İkramiye (Mar) 2,7% 2,8%
09:00 GBP Otomobil Ruhsatları (Aylık) (Nis) 220,0%
09:00 GBP Otomobil Ruhsatları (Yıllık) (Nis) -44,4%
09:00 GBP İşsizlik Hak Başvurusu Sayısındaki Değişim (Nis) 150,0K 12,1K
09:00 GBP İstihdam Değişikliği 3A/3A (Aylık) (Mar) 65K 172K
09:00 GBP İşsizlik Oranı (Mar) 4,4% 4,0%
09:00 EUR İtalya Otomobil Ruhsatları (Aylık) (Nis) -82,6%
09:00 EUR İtalya Otomobil Ruhsatları (Yıllık) (Nis) -85,4%
09:00 EUR Almanya Otomobil Ruhsatları (Yıllık) (Nis) -37,7%
09:00 EUR Almanya Otomobil Ruhsatları (Aylık) (Nis) -10,3%
09:00 EUR Almanya Toptan Satış Fiyat Endeksi (WPI) (Aylık) (Nis) -0,4%
09:00 EUR Almanya Toptan Satış Fiyat Endeksi (WPI) (Yıllık) (Nis) -1,5%
09:00 EUR Fransa Otomobil Ruhsatları (Aylık) (Nis) -62,6%
09:00 EUR Fransa Otomobil Ruhsatları (Yıllık) (Nis) -72,2%
11:00 EUR İspanya Ticaret Dengesi -2,12B
11:30 GBP İşgücü Verimliliği 0,3%
11:30 HKD İşsizlik Oranı (Nis) 4,2%
12:00 EUR Almanya ZEW Mevcut Koşullar Endeksi (May) -87,8 -91,5
12:00 EUR Almanya ZEW Ekonomik Hissiyatı (May) 33,5 28,2
12:00 EUR İnşaat Faaliyeti (Aylık) (Mar) -1,51%
12:00 EUR ZEW Ekonomik Hissiyat (May) 25,2
12:30 ZAR Altın Üretimi (Yıllık) (Şub ) 4,9%
12:30 ZAR Maden Üretimi (Şub ) 1,3% 7,5%
13:00 EUR Avrupa Maliye Bakanları Toplantısı
14:00 ZAR İmalat Üretimi (Aylık) (Şub ) -0,9% 2,5%
15:30 USD İnşaat İzinleri (Aylık) (Nis) -7,0%
15:30 USD İnşaat İzinleri (Nis) 1,000M 1,350M
15:30 USD İnşaat Başlangıçları (Aylık) (Nis) -22,3%
15:30 USD Konut Başlangıçları (Nis) 0,950M 1,216M
15:55 USD Kırmızı Kitap (Yıllık) -7,5%
15:55 USD Kırmızı Kitap (Aylık) -1,5%
16:00 RUB GSYİH Çeyreklik (Yıllık) (1. Çeyrek) 1,9% 1,5%
18:20 NZD GlobalDairyTrade Fiyat Endeksi -0,8%
18:30 USD 52 Haftalık Bono İhalesi 0,165%
23:30 USD Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları 7,580M
20 Mayıs 2020, Çarşamba
01:45 NZD Yiyecek Fiyat Endeksi (FPI) (Aylık) (Nis) 0,7%
02:00 JPY Reuters Tankan Endeksi (May) -30
02:50 JPY Çekirdek Makine Siparişleri (Aylık) (Mar) -7,1% 2,3%
02:50 JPY Çekirdek Makine Siparişleri (Yıllık) (Mar) -9,5% -2,4%
03:30 AUD MI Öncü Endeks (Aylık) -0,8%
04:30 CNY PBOC En Düşük Kredi Faiz Oranı 3,85%
07:30 EUR Hollanda Tüketici Güveni (May) -22,0
07:30 EUR Hollanda Tüketici Harcamaları (Mar) 1,1%
07:30 EUR Hollanda İşsizlik Oranı (Nis) 2,9%
09:00 GBP Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) (Yıllık) (Nis) 1,4% 1,6%
09:00 GBP Çekirdek TÜFE (Aylık Bazda) (Aylık) (Nis) 0,2% 0,1%
09:00 GBP Çekirdek Üretici Fiyat Endeks (ÜFE) Faaliyeti (Yıllık) (Nis) 0,6% 0,9%
09:00 GBP Çekirdek Üretici Fiyat Endeks (ÜFE) Faaliyeti (Aylık) (Nis) -0,1% 0,3%
09:00 GBP Çekirdek Perakende Fiyat Endeksi (RPI) (Yıllık) (Nis) 2,7%
09:00 GBP Çekirdek Perakende Fiyat Endeksi (RPI) (Aylık) (Nis) 0,2%
09:00 GBP Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Nis) 0,8% 1,5%
09:00 GBP Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Nis) -0,1% 0,0%
09:00 GBP Takvim Etkisinden Arındırılmamış TÜFE (Nis) 108,60
09:00 GBP Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Girişi (Yıllık) (Nis) -8,6% -2,9%
09:00 GBP Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Girişi (Aylık) (Nis) -4,0% -3,6%
09:00 GBP Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Çıkışı (Aylık) (Nis) -0,4% -0,2%
09:00 GBP Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Çıkışı (Yıllık) (Nis) -0,4% 0,3%
09:00 GBP Perakende Fiyat Endeksi (RPI) (Yıllık) (Nis) 1,6% 2,6%
09:00 GBP Perakende Fiyat Endeksi (RPI) (Aylık) (Nis) 0,1% 0,2%
09:00 EUR Almanya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Nis) -0,7% -0,8%
09:00 EUR Almanya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Nis) -0,8% -0,8%
10:00 TRY Tüketici Güveni (May) 54,9
11:00 EUR Cari Hesap (Mar) 40,2B
11:00 EUR Cari Hesap (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (Mar) 33,8B
12:00 EUR Fransa 3 Yıllık Sabit Yıllık Faizli Hazine Bono (BTAN) İhalesi -0,43%
12:00 EUR Fransa 5 Yıllık Sabit Yıllık Faizli Hazine Bono (BTAN) İhalesi -0,36%
12:00 EUR Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Nis) 0,9% 1,0%
12:00 EUR Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Nis) 0,8% 1,1%
12:00 EUR Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Nis) 0,4% 0,7%
12:00 EUR Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Nis) 0,3% 0,5%
12:00 EUR Tütün Hariç Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Nis) 0,7%
12:00 EUR Tütün Hariç Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Nis) 0,5%
12:00 EUR Enerji ve Gıda Hariç HICP (Yıllık) (Nis) 1,2% 1,1%
12:00 EUR Enerji ve Gıda Hariç HICP (Aylık) (Nis) 1,0% 1,0%
12:40 EUR Almanya 10 Yıllık Tahvil İhalesi -0,480%
14:00 USD MBA 30 Yıllık İpotek Oranı 3,43%
14:00 USD MBA İpotek Başvuruları (Haftalık) 0,3%
14:00 USD İpotek Piyasa Endeksi 744,2
14:00 ZAR Perakende Satışlar (Yıllık) (Şub ) 1,2% 1,2%
14:30 INR M3 Para Kaynağı 10,7%
15:30 CAD Genel TÜFE (Yıllık) 1,7%
15:30 CAD Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Nis) 0,7%
15:30 CAD Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Nis) 1,6%
15:30 CAD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Nis) -0,1% 0,9%
15:30 CAD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Nis) -0,5% -0,6%
15:30 CAD Medyan TÜFE (Yıllık) 2,0%
15:30 CAD İşlenmiş TÜFE (Yıllık) 1,8%
15:30 CAD Toptan Satışlar (Aylık) (Mar) -2,9% 0,7%
16:30 USD Seevol Cushing Depolama Raporu -2,177M
17:00 EUR Tüketici Güveni (May) -23,4 -22,7
17:30 USD Ham Petrol Stokları 4,147M -0,745M
17:30 USD EIA Refinery Crude Runs (Haftalık) -0,593M
17:30 USD Ham Petrol İthalatları -0,300M
17:30 USD Cushing, Oklahoma Ham Petrol Stokları -3,002M
17:30 USD Distile Yakıt Üretimi -0,190M
17:30 USD Enerji Bilgi Yönetimi (EIA) Haftalık Distile Yakıt Stokları 2,857M 3,511M
17:30 USD Benzin Üretimi 0,792M
17:30 USD Kalorifer Yakıtı Stokları -0,605M
17:30 USD EIA Weekly Refinery Utilization Rates (Haftalık) 0,8% -2,6%
17:30 USD Benzin Stokları -3,513M
17:30 TRY Merkezi Hükümet Borç Stoku (Nis) 1.462,0B
21:00 USD Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Toplantı Tutanakları
21 Mayıs 2020, Perşembe
Tüm Gün Tatil İsviçre – Yükseliş Günü
02:00 AUD İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi 44,1
02:00 AUD Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi 19,5
02:50 JPY İhracat (Yıllık) (Nis) -22,7% -11,7%
02:50 JPY Yabancı Bono Alımı 239,1B
02:50 JPY Japonya Hisselerindeki Dış Yatırımlar -86,6B
02:50 JPY İthalat (Yıllık) (Nis) -12,9% -5,0%
02:50 JPY Ticaret Dengesi (Nis) -560,0B 5,4B
03:30 JPY İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May) 41,9
03:30 JPY Hizmet PMI 21,5
06:00 NZD Kredi Kartı Harcamaları (Yıllık) -8,2%
11:30 GBP Bileşik PMI 13,8
11:30 GBP İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) 32,6
11:30 GBP Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) 13,4
11:30 HKD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Nis) 2,30%
12:00 EUR İspanya 10 Yıllık Tahvil İhalesi 0,694%
12:00 EUR İspanya 3 Yıllık Bono İhalesi 0,036%
12:00 EUR İspanya 5 Yıllık Bono İhalesi 0,254%
13:00 GBP İngiliz Sanayi Birliği (CBI) Sanayi Sipariş Trendi (May) -56
14:00 TRY Bir Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı (May) 9,25% 8,75%
14:00 TRY Gecelik Borçlanma Faizi (May) 7,25%
14:00 TRY Gecelik Faiz Oranları (May) 10,25%
15:30 USD Devam Eden İşsizlik Sigortası Başvuruları 22.833K
15:30 USD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları 2.981K
15:30 USD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları – 4 Haftalık Ortalama 3.616,50K
15:30 USD Philadelphia Fed İmalat Endeksi (May) -45,0 -56,6
15:30 USD Philadelphia Fed İşletme Koşulları (May) 43,0
15:30 USD Philadelphia Fed Sermaye Harcamaları Endeksi (May) 12,40
15:30 USD Philadelphia Fed İstihdam (May) -46,7
15:30 USD Philadelphia Fed Yeni Siparişler (May) -70,9
15:30 USD Philadelphia Fed Ödenen Ücretler (May) -9,30
15:30 CAD ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği -177,3K
15:30 CAD Yeni Konut Fiyat Endeksi (Aylık) 0,3%
16:00 RUB Sanayi Üretimi (Yıllık) (Nis) -10,0% 0,3%
16:00 ZAR Faiz Oranı Kararı (May) 3,75% 4,25%
16:00 ZAR Ana Faiz Oranı (May) 7,75%
16:45 USD Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May) 37,8 36,1
16:45 USD Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (May) 27,0
16:45 USD Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May) 30,0 26,7
17:00 USD Mevcut Ev Satışları (Nis) 4,30M 5,27M
17:00 USD Mevcut Konut Satışları (Aylık) (Nis) -19,4% -8,5%
17:00 USD ABD Öncü Endeks (Aylık) (Nis) -5,7% -6,7%
17:30 USD Doğal Gaz Stokları 103B
18:30 USD 4 Haftalık Hazine Bonosu İhalesi 0,090%
18:30 USD 8 Haftalık Bono İhalesi 0,110%
20:00 USD 10 Yıllık Enflasyon Korumalı Hazine Senetleri (TIPS) Müzayedesi 0,680%
22 Mayıs 2020, Cuma
01:45 NZD Çekirdek Perakende Satışlar (çeyreklik) 0,5%
01:45 NZD Perakende Satışlar (çeyreklik) (1. Çeyrek) 0,7%
01:45 NZD Çeyreklik Perakende Satışlar (1. Çeyrek) 3,3%
02:30 JPY Takvim Etkisinden Arındırılmamış TÜFE (Aylık) (Nis) -0,2%
02:30 JPY Ulusal Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Nis) -0,1% 0,4%
02:30 JPY Ulusal Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Nis) 0,4%
02:30 JPY Ulusal TÜFE (Aylık) 0,0%
09:00 GBP Çekirdek Perakende Satışlar (Yıllık) (Nis) -18,6% -4,1%
09:00 GBP Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Nis) -15,0% -3,7%
09:00 GBP Özel Sektör Net Borçlanmaları (Nis) 35,00B 2,33B
09:00 GBP Kamu Sektörü Net Nakit İhtiyacı (Nis) 7,208B
09:00 GBP Perakende Satışlar (Yıllık) (Nis) -22,2% -5,8%
09:00 GBP Perakende Satışlar (Aylık) (Nis) -16,5% -5,1%
10:00 TRY Kapasite Kullanım Oranı (May) 61,6%
10:00 TRY İmalat Güveni (May) 66,8
10:15 EUR Fransa İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May) 36,0 31,5
10:15 EUR Fransa Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May) 40,0 11,1
10:15 EUR Fransa Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May) 30,0 10,2
10:30 EUR Almanya Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May) 36,0 17,4
10:30 EUR Almanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May) 40,0 34,5
10:30 EUR Almanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May) 26,0 16,2
11:00 TRY Yabancı Turist Girişi (Yıllık) (Nis) -67,83%
11:00 EUR İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May) 38,0 33,4
11:00 EUR Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May) 24,0 13,6
11:00 EUR Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May) 25,0 12,0
14:30 INR Banka Kredi Büyümesi 6,7%
14:30 INR Mevduat Büyümesi 9,8%
14:30 INR Döviz Rezervleri (USD) 485,31B
15:30 CAD Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Mar) -5,0% -15,6%
15:30 CAD Perakende Satışlar (Aylık) (Mar) -10,0% 0,3%
16:00 RUB Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Nis) -3,2%
16:00 RUB Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Nis) -1,4%
22:30 GBP Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) İngiliz Sterlini spekülatif net pozisyonla -12,0K
22:30 USD CFTC Alüminyum spekülatif net pozisyonları 76,3K
22:30 USD Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) Bakır spekülatif net pozisyonlar -19,2K
22:30 USD CFTC Mısır spekülatif net pozisyonları -153,1K
22:30 USD Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) Ham petrol spekülatif net pozisyonlar 530,6K
22:30 USD Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) Altın spekülatif net pozisyonlar 250,0K
22:30 USD CFTC NASDAQ 100 spekülatif net pozisyonlar 12,8K
22:30 USD CFTC Doğal Gaz spekülatif net pozisyonları -37,0K
22:30 USD Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) S&P 500 spekülatif net pozisyonlar -265,6K
22:30 USD Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) Gümüş spekülatif net pozisyonlar 22,9K
22:30 USD CFTC Soya Fasulyesi spekülatif net pozisyonları 82,8K
22:30 USD CFTC Buğday spekülatif net pozisyonları 10,7K
22:30 CAD Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) Kanada Doları spekülatif net pozisyonlar -32,1K
22:30 CHF Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) İsviçre Frangı spekülatif net pozisyonlar 5,6K
22:30 AUD Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) Avustralya Doları spekülatif net pozisyonl -37,7K
22:30 JPY Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) Japon Yeni spekülatif net pozisyonlar 22,4K
22:30 NZD Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) Yeni Zelanda Doları spekülatif net pozisyo -15,0K
22:30 RUB Emtia Vadeli İşlemler Ticareti Komisyonu (CFTC) Rus Rublesi 5,6K
22:30 EUR Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) Euro spekülatif net pozisyonlar 76,3K
23 Mayıs 2020, Cumartesi
Tüm Gün Tatil Birleşik Arap Emirlikleri – Ramazan Bayramı
Tüm Gün Tatil Birleşik Arap Emirlikleri – Ramazan Bayramı
Tatil Türkiye – Ramazan Bayramı – Erken kapanış 12:30 ‘da

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir